Přihláška na Klasik 2021

19. – 29. srpna 2021, Frýdlant

Před otevřením přihlášky si, prosím, přečti následující sdělení:

Informace o způsobu platby ti budou zaslány elektronicky na e-mail po vyplnění a odeslání přihlášky.

Cena kurzu činí 3 500 Kč.

Při odhlášení do 30. 6. 2021 ti vrátíme plnou cenu kurzu. Od 1. 7. 2021 však při odhlášení účtujeme storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Pokud za sebe najdeš náhradníka, vrátíme ti částku celou.

(V případě odhlášení ze závažných zdravotních důvodů se může výše vrácené ceny tábora upravit po dohodě s hlavním vedoucím.)

V případě zrušení kurzu z důvodu nepříznivé epidemiologické situace Ti bude vrácena plná cena kurzu. V případě nemožnosti Tvé účasti kvůli nařízené karanténě Ti rovněž vrátíme celou částku.

Všechny uvedené údaje a další detaily Ti budou taktéž zaslány elektronicky na uvedenou e-mailovou adresu.