Přihláška na Pidilidi 2021

21. – 29. července 2021, Frýdlant

Před otevřením přihlášky si, prosím, přečtěte následující sdělení:

Informace o způsobu platby vám budou zaslány elektronicky po vyplnění a odeslání přihlášky.

Cena tábora činí 2 950 Kč.

Při odhlášení dítěte do 30. 6. 2021 Vám vrátíme plnou cenu tábora. 1. 7. 2021 však při odhlášení účtujeme storno poplatek 50 % z ceny kurzu. Při sehnání náhradního účastníka Vám bude vrácena plná cena.

(V případě odhlášení dítěte ze závažných zdravotních důvodů se může výše vrácené ceny tábora upravit po dohodě s hlavním vedoucím.)

Všechny uvedené údaje a další detaily ohledně tábora vám budou taktéž zaslány elektronicky.