Ratab Extreme

Ratab Extreme

23. – 28. 7. 2024

Náročný outdoorový kurz pro plnoleté účastníky.

Rozhodli jsme se připravit nový formát zážitkového kurzu. Program je dimenzován pro ty nejnáročnější účastnice a účastníky. Odneseš si šrámy na těle a klid v duši.

Podle alpské klasifikační stupnice hodnotíme náročnost kurzu jako ABO – Abominable, tedy hnusně těžký.

Věk pro účast je 18–33 let. Spodní hranice je z právních důvodů nepřekročitelná. Horní hranice je doporučená, protože máme pocit, že náš program by pro starší účastníky nemusel být tak podnětný. V pochybnostech napiš Vodíkovi na vodicka.jakub@gmail.com a dohodněte se spolu.

Platba za běh:

Bankovní účet: 2000122330 / 2010,

Variabilní symbol: 240723,

Zpráva pro příjemce: tvoje jméno a příjmení

Jakub „Vodík“ Vodička

Vedoucí kurzu Ratab Extreme

Cena: 6 100 Kč