Co je to Ratab?

Ratab je spolek organizující volnočasové a rozvojové aktivity pro mladé lidi, zejména pro středoškoláky a pro rodiny s dětmi.

Cílem naší činnosti je:
spolupodílet se na budování moderní společnosti založené na tradičních hodnotách, odolné vůči patologickým jevům
napomáhat individuálnímu růstu odpovědných, schopných a zdravě sebevědomých lidí nepodléhajících výhradně konzumnímu životnímu stylu

Během akcí Ratabu využíváme různé formy práce se skupinami i jednotlivci. Mezi nejběžnější patří metody zážitkové pedagogiky, pobyt v přírodě, kontakt s obyvatelstvem i se speciálními profesemi, sportovní vyžití, reflexe a další. Náš realizační tým vytváří řadu originálních projektů a autorských her, jimiž se snaží účastníky zaujmout, motivovat a nabídnout jim prostor k aktivnímu vyžití a k sebepoznání.

Ratab vznikl v roce 1989. Postupem času se z neukotvené entity přes občanské sdružení posunul v dnešní formu zapsaného spolku. Má přibližně 50 oficiálních členů a další desítky podporovatelů. Patří mezi ně pedagogové, vysokoškolští i středoškolští studenti. Zakládající členové dnes působí v různých komerčních i státních institucích. V pořádání letních táborů má Ratab nepřetržitou, téměř třicetiletou tradici. Jeho kurzů se dodnes zúčastnilo kolem 2000 účastníků.

Nejvýznamnější projekty

  • Táborové adaptační a tematické kursy pro studenty středních škol a víceletých gymnázií
  • Táborové pobyty s herními aktivitami pro rodiny s dětmi
  • Teambuildingové víkendy pro středoškoláky
  • Víkendy zaměřené na prevenci sociopatologických jevů
  • Vzdělávací a metodické semináře pro instruktory letních táborových kursů
  • Zajišťování programu na Dnech poznávání Gymnázia F. X. Šaldy
  • Organizace turistických dálkových pochodů z Liberce do Prahy
  • Realizace dobrodružných a poznávacích her v městském prostředí
  • Realizace městských a školních happeningů
Ratab podporují: Ratab o. s. sponzoruje ROSIMPEX s.r.o. Ratab o. s. sponzoruje RAUTIS Ratab o. s. podporuje Liberecký kraj Ratab o. s. podporuje Liberecký kraj