Rok za rokem

Historie

Dnes jsou nedílnou součástí Ratabu tee-pee, žlutozelená vlajka nebo stříhání o ešus. Ne vždy tomu tak ale bylo. Podívej se do minulosti, jak a kde se to všechno postupem času vyvíjelo.

2022

Dolní Bousov

První rok používáme pro jídelnu a hry za špatného počasí náš vlastní party stan.

Běh rodičů a menších dětí se nadále rozrůstá, dokonce se uvažuje o vzniku RD3.

Konají se čtyři malé akce, z toho jedna zimní.

2021

Frýdlant

Pro velký úspěch se opakuje Mazák pro odrostlejší ratabáky.

Běh rodičů a menších dětí atakuje hranici 100 účastníků.

Po roční covidové pauze se koná valná hromada s volbou staronového výkonného výboru.

Získali jsme dotaci Letní Kempy 2021, takže Pidilidi mohli jet na kurz zadarmo.

2020

Velké Všelisy

Probíhá první běh Mazák určený pro dospělé ratabáky.

Kvůli epidemii se nekoná tradiční pochod do Prahy. Historicky je to zatím druhý rok, kdy se RaChod neuskutečnil. Poprvé tomu bylo v roce 2002.

Poprvé jsme získali krajskou dotaci Letní zážitkové kurzy pro mládež a rodiče s dětmi.

2019

Vědlice

Koná se přechod Jizerských hor se skvělými gurmánskými zážitky alias GastroTour.

V tomto roce je navázána spolupráce se Sborem dobrovolných hasičů Poniklá.

Běh RD2 je zpestřen přespáváním na nedaleké zřícenině hradu Helfenburg.

Běh Klasik se nese ve středověkém duchu a je provázen tajemným knížetem Theodorem von Vědlic.

2018

Dolní Bousov

30. ročník Ratabu – v rámci tohoto výročí je uspořádán třetí Ratabál, Rataslet s festivalem Truchlomrdky II a Ratavýstava.

Výstava je představena ve třech fázích – nejprve jako součást Ratasletu, dále na gymnáziích JerGym a GFXŠ, s kterými Ratab dlouhodobě spolupracuje, a konečně je také odhalena pro širokou veřejnost v liberecké knihovně. Ratab zde prezentuje nejen svou historii a současné fungování, ale také různé rekvizity, fotografie, videa a rozhovory se zakladateli a dlouholetými členy spolku.

Běh RD se dělí na RD1 pro mladší a RD2 pro starší děti s rodiči. Pořádá se tím rekordní počet běhů – dvoje RD, dvoje Pidilidi a jeden Klasik.

Ratabárna se rozšiřuje i do garáže v Růžodole I.

2017

Štěnkov

Koná se Expedice: Hřeben, jejímž cílem je přejití Ještědsko-kozákovského hřbetu.

ZdrSem (Zdravotnický Seminář) dělá Ratabu akci na míru, a tak je před létem připraveno 15 nových zdravotníků.

Také se uskutečňuje Ksichtknihra, obdoba Ksichtknížky z roku 2011.

Vznikají naše vlastní rozebíratelné latríny.

2016

Frýdlant

RATAB, o. s. je přepsán kvůli změně zákona na RATAB, z. s.

S cílem aktivizace členské základny vyhlašuje výkonný výbor první ročník Zlatého paroháče – ocenění za nejlepší malou akci.

V únoru se koná přespávačka s tématem Karlík a továrna na čokoládu, kde nechybí ani opravdový Willy Wonka.

Uspořádáno je také odpoledne Zapletení plné křížovek a zapeklitých úkolů nebo akce Zauhlovačka – dvoudenní dobrodružství s přespáním ve vratislavické zauhlovací věži.

Na konci roku pak probíhá ještě druhá přespávačka s názvem Aspylakopa.

2015

Velké Všelisy

Probíhá běh Pidilidí MMXV na téma antických bájí a dva běhy Klasiku – Klasik 20×15 zaměřený zejména na osobnostní rozvoj a Klasik Kdo přežije! s motivem překonání svých fyzických možností.

2014

Dolní Bousov

V tomto roce je ústředním motivem běhu Pidilidi bájné město Eldorádo a běh Klasik provází Čekání na Godota.

Během roku se koná například GO Den – putování po Jizerských horách ve sněhu, nebo hravé Vysněné odpoledne pro různé věkové kategorie.

2013

Štěnkov

25. výročí – druhý Ratabál a Rataslet s prvním hudebním festivalem Truchlomrdí.

Jsou zkonstruovány luxusní dřevěné pryčny do tee-pee, které stále používáme.

Na opakované žádosti účastníků se hraje ta hrozně slavná ratabácká hra Atlantida.

Je navázána spolupráce se ZŠ Ostašov, pro kterou Ratab pořádá podzimní harmonizační dny.

2012

Stříbrná Skalice

O pololetních prázdninách se koná akce Od nevidím do nevidím – pěší výlet motivovaný pokusem o zachycení východu i západu Slunce na Ještědu.

Pořádá se první zdravotnické okénko pro budoucí instruktory.

Od tohoto roku Ratab zajišťuje harmonizační dny na JerGymu.

RaChod s motem RaChod Naruby se jde obráceně (Praha → Liberec).

Koná se první Handmade – podzimní trojodpoledňovka pro kreativce.

Nechybí ani přespávačka Final Night s tématem konce světa.

Kvůli převisu zájemců pořádáme v létě dva běhy pro studenty vyšších gymnázií.

2011

Dlouhé u Náchoda

Během roku se uskutečňuje několik malých jedno i vícedenních akcí – zimní víkendovka Výprava na Mount Everest, vzdělávací HrouDál nebo RatabNight. Dále se koná také napínavý Perejimas s motivem emigrace před rokem 1989, Ksichtknížka, městská parodie na známou sociální síť, a již tradiční přespávačka X-mass night.

Ratabárna se stěhuje do školy ve Vratislavicích n. N.

2010

Dolní Bousov

Ratab během roku pořádá víkendovou akci Velký trest za vysvědčení a jednodenní hru Vyzvědači.

Koná se také první vzdělávací víkend HrouDál.

Pořizujeme si polní kuchyni PK-26.

Zajímavostí běhu Klasik je celotáborová hra na téma cestování kolem světa, kde si účastnící mohou vybrat program na další den z několika možností.

Účastníci RaChodu míří netradičně místo do Prahy na Říp.

Ratab je registrován Ministerstvem vnitra ČR jako RATAB, o. s. Na první valné hromadě se hlasuje o podobě nových stanov a formě vedení.

2009

Dlouhé u Náchoda

Na jaře probíhá víkendová akce Dezorient Express.

Na podzim se pak koná první otužilecké koupání Svatomartinský křest, a to konkrétně 14. listopadu. Jedná se totiž o nejbližší sobotu po svátku sv. Martina.

Výkonnému výboru se přezdívá Koule namísto Gx.

2008

Hradčany

K 20. výročí se koná první RatabálRataslet „Oldschool“ se zabijačkou.

Na velkém běhu se nezapomenutelným stává příjezd do tábora na kánoích.

Pravděpodobně se začíná používat označení PidilidiKlasik místo malý a velký běh.

Také se během roku uskuteční dvě víkendové akce – Westweek a Lywochende.

Na konci roku se pak pořádá první přespávačka na GFXŠ s názvem XmassNight.

2007

Hájemství

Vzniká myšlenka pětidenního běhu QUATRO pro čtyřčlenné týmy ze středních škol po celé ČR. Akce se nakonec nekoná.

Koná se první běh pro rodiče s dětmi (RD) pro ratabáky s jejich dětmi.

Ratab má nově vlastní doménu ratab.cz.

Během roku se konají víkendové akce Čertwí(k) a XmassWeek.

2006

Hradčany

Ratab slaví 18! v tomto roce je pronesena legendární hláška „ženy do lesa,“ která je posléze použita i na propagačních předmětech.

2005

Proseč pod Ještědem

Ratab sobě – každý, kdo chce jet na velký běh v roli alespoň částečného instruktora, si musí přivézt svou vlastní vymyšlenou hru. Při této příležitosti vznikají například velké prší karty, které ratabáci používají dodnes.

Uskutečňuje se víkendová akce CoTenWeek.

2004

Větrov

Ratab na téma Pevnost Boyard má skvělou historickou atmosféru středověkého hradu.

Na RaChodu se již první noc nespí na Suchém mlýně, ale v Bělé pod Bezdězem. Jaksi se zjistilo, že Suchý mlýn není zas tak suchý.

Utváří se nové vedení Ratabu. Výkonnému výboru se přezdívá G7 a následně Gx kvůli neustálým změnám v počtu členů.

2003

Velké Všelisy

Vytopená ratabárna (sklad materiálu) – toho času sídlící v krytu na JerGymu. Během této nehody dochází ke zničení velké části majetku. Zpátky jsou věci nahrazeny díky darům.

2002

Proseč pod Ještědem

Na velkém běhu se prolínají instruktorské a účastnické role. Jsou zde instruktoři, kteří tvoří program po celý běh i instruktoři, kteří organizují jen určité hry. Ti se pak normálně účastní programu, který má na starosti někdo jiný.

2001

Přepeře

Od tohoto roku začíná RaChod na Ještědu, a to se stává tradicí.

Cyklokoncept z minulého roku se ujímá a velký běh se koná z poloviny na kolech, včetně dvoudenní petraktace s přespáním na hradě Kumburk.

2000

Velké Všelisy

V rámci programu letního běhu se některé aktivity dělí na pěší a cyklistické.

První nadšenci zdolávají pěší pouť z Českého Dubu do Prahy, neboli RaChod.

1999

Druzcov

Rozhoduje se o bytí a nebytí Ratabu. Je přijata společná koncepce, vytváří se funkční stanovy a plán dalších aktivit.

1998

Hradčany

Je podána žádost o projekt STOPY, tentokrát zaměřeného na problematiku závislostí a protidrogové prevence.

V tomto a následujícím roce probíhá projekt POJĎ VEN zaměřený na organizaci víkendových akcí a letního kurzu.

1997

Pecka – Hřmenín

S návazností na předešlý rok je podána žádost o projekt POJĎ VEN 2 na organizaci víkendových akcí, instruktorských seminářů, zábavných odpolední a letních kurzů. Projekt je podpořen MŠMT.

Je pořádán DuoRatab II.

Na základě velké poptávky jsou uskutečněny tři běhy pro studenty nižších gymnázií.

Probíhá projekt PHARE-NROS – cyklus seminářů s letním kurzem určený pro budoucí a začínající pedagogy.

1996

Ostroměř

Ratab získává dotaci od MŠMT na projekt POJĎ VEN, který je zaměřený na prevenci sociálně patologických jevů v oblasti drog, šikany a kriminality.

Jsou koupena 4 naše vlastní tee-pee. Poprvé se Ratabu účastní i studenti jiných středních škol než GFXŠ, a to studenti JerGymu a Podještědského gymnázia.

Koná se DuoRatab – první letní tábor pro koedukované dvojice.

Probíhá také projekt STOPY zaměřený na mezilidské vztahy a protidrogovou prevenci.

1995

Vrtky

Ratab se stává základním článkem Asociace Brontosaura a má vlastní právní subjektivitu.

Vzniká ratabácká vlajka. Žlutozelenou se nejen odlišuje od běžných červenomodrých vlajek, ale také symbolizuje přírodu a přátelství.

1994

Ortel

Poprvé jsou na Ratabu k vidění tee-pee, zatím zapůjčená od skautů.

V tomto roce se nejspíše začíná stříhat o ešusy, neboť lidská lenost je vynalézavá.

Je podána žádost o projekt STOPY na podporu alternativního vzdělávání v oblasti společenských věd.

1993

Vrtky

První Ratab s ubytováním mimo zděný dům. Spí se ve vypůjčených podsadových stanech.

Nejspíš vzniká logo s paroháčem, který pochází ze znakové řeči a symbolizuje přátelství či porozumění.

1992

Vysoké nad Jizerou

Poprvé si sami vaříme! Ubytování zajišťuje chata Nístějka.

Ta již dříve byla dějištěm několika povedených ratabáckých víkendů včetně toho, který proběhl v sametový den 17. 11. 1989.

Poprvé probíhá malý běh pro primány vedený Vaškem Ulvrem.

1991

Jinolice

I na tomto Ratabu je ubytování v chatkách. Konkrétně v maxichatkách v kempu u rybníka.

Stravování zajišťuje místní kempová jídelna.

1990

Branžež

Tábor se koná v chatkovém táboře s pevnou základnou na Branžeži.

1989

Srbská Kamenice

Koná se historicky první pětidenní Ratab alias Radimácký tábor. Provozní náklady činí 50 Kčs na osobu.

Přípravu programu zajišťují Zdeněk Novotný, Jindřich Vrabec, Jiří Kubeček a Martin Pěnčík.

Pedagogický dozor dostává na starosti Mgr. Václav Ulvr.

Již zde se zpívají hymny o králících a selce, neboť byly převzaty od sdružení Radimáků.

První petraktace se kvůli omylu s přechodem do mapy s menším měřítkem protahuje na 45 km.